Superwizor

Czym jest superwizja?

 

Superwizja w psychoterapii to proces, w którym doświadczony psychoterapeuta, nazywany superwizorem, udziela wsparcia, nadzoru i mentorstwa innemu psychoterapeucie lub kandydatowi na psychoterapeutę. Celem superwizji w psychoterapii jest zapewnienie jakości i skuteczności pracy terapeuty oraz wspieranie jego rozwoju zawodowego i osobistego. Proces ten jest kluczowy w zapewnianiu bezpieczeństwa pacjentom oraz pomaga terapeucie rozwijać umiejętności i świadomość.

 

Na czym polega superwizja w psychoterapii?

 

Superwizja w psychoterapii może obejmować różne elementy, takie jak:

 1. Refleksja nad przypadkami: Superwizor analizuje przypadki prowadzone przez terapeutę, pomaga w zrozumieniu trudności, identyfikuje ewentualne błędy czy zagrożenia, oraz wspiera w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.
 2. Rozwój umiejętności: Superwizja umożliwia rozwijanie umiejętności terapeutycznych poprzez przekazywanie wiedzy teoretycznej, technik terapeutycznych, a także udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.
 3. Samorozwój: Superwizja może skupiać się na rozwoju osobistym terapeuty, pomagając mu zrozumieć własne reakcje i uczucia w kontekście pracy terapeutycznej.
 4. Etyka i granice: Superwizor pomaga w utrzymywaniu etycznych standardów w praktyce terapeutycznej oraz wspiera terapeutę w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z granicami w relacji terapeutycznej.
 5. Wsparcie emocjonalne: Proces superwizji dostarcza terapeucie wsparcia emocjonalnego, szczególnie ważnego w trudnych sytuacjach terapeutycznych.

 

Dla kogo jest superwizja?

 

Osoby korzystające z superwizji w psychoterapii to zazwyczaj:

 • Kandydaci na psychoterapeutów: Osoby uczące się i pracujące w kierunku uzyskania licencji psychoterapeuty korzystają z superwizji, aby rozwijać swoje umiejętności, zdobywać doświadczenie kliniczne i zrozumieć głębiej proces terapeutyczny.
 • Doświadczeni psychoterapeuci: Nawet ci, którzy pracują jako psychoterapeuci od wielu lat, mogą korzystać z superwizji, aby stale doskonalić swoje umiejętności, zyskiwać nowe spojrzenie na przypadki i radzić sobie z trudnościami, które mogą się pojawić w trakcie pracy z klientami.

W wielu jurysdykcjach, aby uzyskać licencję psychoterapeuty, regularna superwizja jest wymogiem. Jest to ważny element dbałości o jakość usług psychoterapeutycznych i bezpieczeństwo pacjentów.

 

Kto może zostać superwizorem?

 

W Polsce, aby zostać superwizorem w psychoterapii, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów i uzyskanie odpowiednich kwalifikacji. Poniżej przedstawiamy ogólne wytyczne, które mogą się różnić w zależności od danej organizacji czy stowarzyszenia psychoterapeutycznego:

 1. Kwalifikacje psychoterapeuty: Osoba ubiegająca się o status superwizora musi być doświadczonym psychoterapeutą, zwykle posiadającym licencję psychoterapeuty w jednej z akceptowanych przez organizację psychoterapeutyczną formacji (np. psychoterapia psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna, czy integratywna).
 2. Doświadczenie kliniczne: Wymaga się, aby potencjalny superwizor miał wystarczające doświadczenie kliniczne w pracy z klientami. Okres ten może się różnić w zależności od organizacji, ale zazwyczaj jest to kilka lat praktyki po uzyskaniu licencji.
 3. Ukończenie specjalistycznego kursu superwizyjnego: Często superwizorzy muszą ukończyć specjalne kursy superwizyjne, które dostarczają wiedzy na temat procesu superwizji, technik superwizyjnych oraz etycznych i praktycznych aspektów udzielania wsparcia innym terapeutom.
 4. Członkostwo w stowarzyszeniu psychoterapeutycznym: W wielu przypadkach superwizorzy muszą być członkami uznanych organizacji psychoterapeutycznych w Polsce, które ustanawiają standardy i kryteria dla superwizji.
 5. Znajomość teorii psychoterapeutycznych: Superwizor powinien posiadać głęboką wiedzę teoretyczną w zakresie psychoterapii oraz umiejętność przekazywania tej wiedzy w kontekście superwizji.
 6. Praktyka z różnymi podejściami: Posiadanie doświadczenia z różnymi podejściami terapeutycznymi jest często wartościowe, ponieważ superwizorzy mogą pracować z terapeutami o różnych orientacjach teoretycznych.

Warto zauważyć, że kryteria te mogą się różnić w zależności od organizacji psychoterapeutycznej oraz rodzaju formacji psychoterapeutycznej. Przed rozpoczęciem procesu superwizji, zaleca się skonsultowanie się z odpowiednim organem regulacyjnym lub stowarzyszeniem psychoterapeutycznym, aby uzyskać najświeższe informacje na temat wymagań i kryteriów.

 

 

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta, Terapeuta, Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży, Trener

Jestem psychologiem z dziewięcioletnim doświadczeniem w udzielaniu wsparcia psychologicznego dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz terapeutką nurtu poznawczo-behawioralnego. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS w Warszawie.

Specialist avatar

Psycholog

Jestem psychologiem klinicznym dziecka. W pracy kieruję się podejściem związanym z Rodzicielstwem Bliskości, polegającym głównie na towarzyszeniu dziecku w naturalnym rozwoju. Fundamentem tego podejścia jest empatia i zrozumienie indywidualnych potrzeb każdego dziecka.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV