Psychogerontolog online

psychogerontolog Avigon

 

Psychogerontolog - kto to jest?

 

Psychogerontolog jest to osoba o wykształceniu wyższym lub psychologicznym, która ukończyła studia podyplomowe w zakresie Psychogerontologii.

Psychogerontolog zajmuje się poczuciem jakości życia seniorów w następujących sferach: psychofizycznej, psychospołecznej, podmiotowej i metafizycznej.

 

Do zadań psychogerontologa należą również:

wspomaganie, aktywizowanie, mobilizowanie, poradnictwo, zmiana negatywnego stereotypu starości, propagowanie osób starszych jako równoprawnych uczestników życia społecznego, kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi starszych, korzystnych relacji międzygeneracyjnych, kształtowanie polityki wobec starości.

 

Objawy świadczące o potrzebie wizyty u psychogerontologa:

 

 

 •     pogorszenie jakości życia;
 •     powracające, natrętne myśli spowodowane starością;
 •     problemy z pogarszająca się pamięcią;
 •     uogólnione rozdrażnienie,
 •     nadpobudliwość;
 •     zachowania agresywne;
 •     pogorszenie nastroju;
 •     poczucie izolacji od otoczenia;
 •     trudności ze snem;
 •     brak nowych obszarów działań będących źródłem satysfakcji;
 •     syndrom pustego gniazda;
 •     spadek sił fizycznych;
 •     brak pogodzenia się ze śmiercią współmałżonka;
 •     brak stosunków towarzyskich;
 •     stworzenie bilansu życiowego.

 

Obszary pomocy psychogerontologaPsychogerontolog w trakcie przeprowadzania rozmowy terapeutycznej prowadzi działania mające na celu wykorzystanie wszystkich możliwych zasobów osoby wymagającej pomocy (otoczenia społecznego, instytucji pomocowych), tak aby ułatwić uzyskanie równowagi wewnętrznej oraz poczucia kontroli nad własnym życiem.

 

Obszar pomocy i rzetelność pracy z seniorami składa się na działania takie jak: kształtowanie właściwych postaw podopiecznych; odkrywanie potencjału osób starszych do podejmowania nowych zadań i realizowania się w nich (reaktywacja zawodowa, wolontariat); pomaganie w zrozumieniu, zaakceptowaniu i przygotowaniu do zmian (oswajanie ze starością, jej akceptacja); pomaganie - utrzymać lub odzyskać samodzielność (zaradność); zachęcanie do kontynuowania starych i wchodzenia w nowe relacje międzyludzkie; pomaga w zorganizowaniu czasu wolnego; oswajanie z przemijaniem (ze śmiercią).

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta, Terapeuta, Psychogerontolog

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą integratywnym.

Specialist avatar

Psycholog, Terapeuta, Psychogerontolog, Doradca zawodowy

Czujesz się przytłoczona/y nadmiarem zajęć, zobowiązań albo możliwości?
Coraz częściej ogarnia Cię smutek, zniechęcenie, masz problemy z kontrolą emocji?


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV