Search for another specialist

Specialist avatar
This profile is verified

mgr Edward Jakubowicz

Book consultation
Therapist, Mediator, Pedagogue,
Psychologist describe

Work methods:

Gestalt therapy, Systemic therapy, Other,

Help Areas:

Aggression, Anorexia nervous, Pairs' problems, Behavioral problems with children, Violence, Divorce, Self-mutilation, Loneliness, Stress, Addiction, Eating disorders, Mourning,

Patient age:

3+

Practice:

22 lat
Price list
- Chat consultation 0.5h  80,00 zł
- Basic visit 1h  120,00 zł
- Initial visit / interview 0.5h  60,00 zł

Click a free slot in the calendar to book a consultation

2020

MondayMon
24 feb
TuesdayTue
25 feb
WednesdayWed
26 feb
ThursdayThu
27 feb
FridayFri
28 feb
SaturdaySat
29 feb
SundaySun
01 mar
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

There isn't any free slot in that week

Qualifications and experience

Qualifications: 
Studia Magisterskie Resocjalizacja
Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii
Certyfika Socjoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
School:
1992 Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej w Warszawie

Company city

Celestynów - mazowieckie

About me

About me (PL): 

Jestem pedagogiem resocjalizacji, absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.
Od wielu lat pracuję jako nauczyciel, wychowawca i terapeuta z młodzieżą niedostosowaną społecznie w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie-Falenicy, pełniąc jednocześnie szefa Zespołu Pomocy Psychologicznej.
Ukończyłem studia podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej i socjoterapii, otrzymałem certyfikat socjoterapeuty PTP oraz specjalisty profilaktyki uzależnień, ukończyłem również szkolenie w zakresie systemowej terapii rodzin. Uzyskałem uprawnienia mediatora rodzinnego.
Posiadam doświadczenia w indywidualnej i grupowej pracy z ofiarami przemocy z uwzględnieniem przemocy seksualnej, w prowadzeniu grup terapeutycznych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie trudności emocjonalnych i zaburzeń nerwicowych.
Od paru lat prowadzę grupową terapię rodzin, pracując nad poszukiwaniem rozwiązań i zmian w zakresie problemów i konfliktów w relacji rodzic-dziecko.
Prowadzę również akademię rodziców pogłębiającą umiejętności wychowawcze i ułatwiającą radzenie sobie z dzieckiem sprawiającym kłopoty wychowawcze.
Mam też wiele doświadczeń w pracy terapeutycznej z młodzieżą uzależnioną i z zaburzeniami łaknienia.
W działalności szkoleniowej od 1994 roku prowadzę szkolenia w zakresie zawodowych umiejętności psychospołecznych nauczycieli, wychowawców, psychologów, socjoterapeutów, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, kuratorów zawodowych i społecznych, policjantów, menagerów służby zdrowia, wizytatorów Kuratorium Oświaty, pracowników i działaczy samorządowych i sprzedawców.

Ask a question

If you would like to ask any question mgr Edward Jakubowicz, type your message and email in form below. Our specialist will answer your questions as soon as possible.

We will send a reply on your email.

Formularz na karcie psychologa

x

We have dubbed these services that the Psychologist will not be able to complete at the time you chose. If you want to use these services, choose a different time.

"Jeżeli potrafisz coś wymarzyć, potrafisz także to osiągnąć."

Walt Disney