Kompetencja komunikacyjna jest to jednostkowa umiejętność używania języka odpowiednio do odbiorcy komunikatu oraz do okoliczności towarzyszących procesowi komunikacji.

Kompetencja ta oznacza zatem umiejętność stosowania reguł gramatycznych, konstruowania wypowiedzi poprawnych i adekwatnych do danej sytuacji.

 

Podstawową jednostką kompetencji komunikacyjnej jest wypowiedź, czyli komunikat – najczęściej językowy, który przybiera postać zdania lub zbioru zdań.

 

"Jeżeli potrafisz coś wymarzyć, potrafisz także to osiągnąć."

Walt Disney